Yonkyu - Green Belt Requirements

Link to PDF

General Knowledge

 1. An understanding of the "Kyu" Belt Ranking System
 2. An understanding of Randori and its purpose
 3. What is Shiai, and a general understanding of its rules

Ability to demonstrate the following Tachi Waza:

 1. Ko Soto Gake
 2. Sode Tsuri Komi Goshi
 3. Yoko Otoshi
 4. Ashi Garuma
 5. Hane Goshi
 6. Tai Otoshi [any no gi version]
 7. Harai Tsuri Komi Ashi

Ability to demonstrate the following Ne Waza:

 1. Kata Juji Jime
 2. Gyaku Juji Jime
 3. O kuri Eri Jime
 4. Two Reversals [Turnovers] from the on-back position.